Μήνυμα προς την ανθρωπότητα
*Παρακαλούμε κάντε κλικ στις ρυθμίσεις ή στο εικονίδιο με τις τρεις τελείες στην κάτω δεξιά πλευρά του βίντεο για να παρακολουθήσετε τους υπότιτλους στη γλώσσα της επιλογής σας.