Missions ideologi

Sant Nirankari Mission er en fredelig, religiøs bevægelse med et oprigtigt ønske om at forene folk om det gode ved menneskeheden. Missionen tror på lighed for alle og et ansvarligt samfundsliv. Med stor respekt for andre religiøse og spirituelle retninger, arbejder SNM for at skabe forståelse af Nirankar – en formløs kraft i alle mennesker. Med denne visdom forsvinder økonomiske, sociale og religiøse skel og erstattes af medfølelse, venskab og sammenhold. Dette fører til et åndeligt fællesskab. For at opnå det har SNM oprettet såkaldte Centres of Oneness overalt i verden. Disse centre arbejder med talrige projekter og forskellige initiativer inden for miljø, sundhed og velfærd. De arbejder med katastrofehjælp og understøtter medborgerskab gennem et engageret netværk af frivillige. Som eksempler på aktiviteter kan nævnes kampagner for bloddonation og træbeplantning, sports- og ungdomsarrangementer samt understøttelse af lokale SNM-aktiviteter.

Sant Nirankari Missions ideologi bygger på en forståelse af at vi alle er forenet både som mennesker og sjæle. Denne forståelse fører til en erkendelse af den almægtige Gud kaldet Nirankar. Takket være vores åndelige guide Mata Sudiksha Ji, som har lært os hvad vores sande selv er og hvad formålet med livet er. Det er et fælleskab, der styrker os og som fører til at flere og flere mennesker kan tænke og leve som den åndelige vejleder kaldet Satguru. Forståelsen begynder med at dedikere sig selv til uselviske gerninger. Ved at gøre dette er vi i stand til at tiltrække andre mennesker ved at stå skuldre mod skuldre ved siden af hinanden og uden at dømme andre ud fra deres tilhørsforhold i form af kaste, hudfarve elle tro. Det er sådan vi opfylder formålet med denne mission.

Besøg www.nirankari.org for mere information