Η συνειδητοποίηση του Θεού οδηγεί στην αυτοπραγμάτωση.

Η ιδεολογία της Αποστολής λέει ότι μόνο μέσω της θείας γνώσης μπορεί να πραγματοποιηθεί ο Θεός.  Συνειδητοποιώντας τον Θεό μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τον εαυτό μας.  Όπως μπορείτε να δείτε στο πορτρέτο, υπάρχει μια πεταλούδα που πετά ελεύθερα, ωστόσο, αυτή η ελευθερία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η πεταλούδα μπορεί να αφήσει το κουκούλι της.  Αυτό το κουκούλι αντιπροσωπεύει το κέλυφος που κλειδώνει όχι μόνο την πεταλούδα αλλά και τους ανθρώπους σήμερα.  Ταυτόχρονα, είμαστε φυλακισμένοι και περιορισμένοι με μίσος, θυμό, εγώ και άλλες αρνητικές κακίες που σχετίζονται με αυτόν τον υλιστικό κόσμο.  Η δυνατότητα να είσαι ελεύθερος μπορεί να παραχωρηθεί μόνο με τη χάρη του Πνευματικού Οδηγού (Satguru).  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nirankari.org

Η ιδεολογία της Αποστολής λέει ότι μόνο μέσω της θείας γνώσης μπορεί να πραγματοποιηθεί ο Θεός.  Συνειδητοποιώντας τον Θεό μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τον εαυτό μας.  Όπως μπορείτε να δείτε στο πορτρέτο, υπάρχει μια πεταλούδα που πετά ελεύθερα, ωστόσο, αυτή η ελευθερία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η πεταλούδα μπορεί να αφήσει το κουκούλι της.  Αυτό το κουκούλι αντιπροσωπεύει το κέλυφος που κλειδώνει όχι μόνο την πεταλούδα αλλά και τους ανθρώπους σήμερα.  Ταυτόχρονα, είμαστε φυλακισμένοι και περιορισμένοι με μίσος, θυμό, εγώ και άλλες αρνητικές κακίες που σχετίζονται με αυτόν τον υλιστικό κόσμο.  Η δυνατότητα να είσαι ελεύθερος μπορεί να παραχωρηθεί μόνο με τη χάρη του Πνευματικού Οδηγού (Satguru).  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nirankari.org

Δείτε το Ένα σε Όλους 

Η ιδεολογία της Αποστολής