Δείτε το Ένα σε Όλους

Τι σημαίνει;  

Πώς μπορώ να δω το ΕΝΑ σε όλους;  

Μόλις καταλάβω ότι το ΕΝΑ που κατοικεί μέσα μου, κατοικεί σε όλους, σε κάθε άνθρωπο, στη φύση και σε κάθε σωματίδιο του σύμπαντος, δεν θα δω καμία διαφορά.  Καμία διαφορά στο χρώμα, καμία διαφορά στην ηλικία, καμία διαφορά στο ύψος, καμία διαφορά στην κοινωνική τάξη κ.λπ.. 

Αλλά ποιος είναι αυτός;  Η πραγμάτωση του ΕΝΑ μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αποκάλυψη που δίνεται μέσω του Πνευματικού Οδηγού (Satguru) (αυτός που μας φέρνει από μια κατάσταση σκότους σε μια κατάσταση φωτός).  

Με την κατανόηση ότι αυτό που κατοικεί μέσα μου κατοικεί και σε ΕΣΑΣ, θα μπορέσουμε να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον ανιδιοτελώς και να επιτύχουμε ΑΓΑΠΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΑ.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση  www.nirankari.org

75η Nirankari Sant Samagam

Η συνειδητοποίηση του Θεού οδηγεί
στην αυτοπραγμάτωση.