About mission

Vi er alle ét

Alt hvad den almægtige Gud har skabt, inklusive solen, månen, floder, planter osv. tjener stille og uselvisk hinanden. Mennesker er ofte så selvoptaget i sin materialistiske stræben, og menneskets egoisme fører til mislykkede relationer og en døende jord. Vi glemmer, at vi som mennesker også har en opgave i at forskønne verden. 

Sant Nirankari Missionen motiverer og støtter menneskeheden hen imod en positiv forandring, som manifesterer sig i en kærlig og fredelig verden, hvor fundamentet er forståelsen af fællesskabet mellem Gud og menneske. Det menneskelige selv vækkes gennem indsigten i Gud, og derved kan mennesket leve efter fællesskabet mellem gud og menneske ved at se gud i alle mennesker. Herved kan vi sammen tjene menneskeheden og vores planet uden fordomsfuldhed og selvisk hensigt.

Det er forståelsen af fællesskabet mellem Gud og menneske, der samler mennesker med forskellige baggrund fra hele verden for at fejre skønheden i verdens mangfoldighed.

Vores vejledende kraft og moralske styrke

Sant Nirankari Mission er karakteriseret ved troen på, at en åndelig vejleder kaldet Satguru kan tænde den gnist, der er i alle for at  opnå indsigt i Gud og kende vores sande selv, og at denne forståelse fører til en tilstand af stor lykke. 

Uselviske gerninger, at minde sig selv om den formløse Gud i alt og at søge inspiration fra oplyste sjæle – er sammen med til at bevare og opretholde egen selvbevidsthed som menneske.

Siden Sant Nirankari Missionens uhøjtidelige begyndelse i 1929 er rejsen mod fred og sammenhold nu ledet af den åndelige vejleder;  Mata Sudiksha Ji. 

Mata Sudiksha ji og hendes mand, den højt respekterede Ramit Chandna, har viet deres liv til at berige menneskeheden gennem åndelig vejledning. Deres omfattende rejser fører dem til forskellige byer overalt i verden, og de guider millioner på vejen til åndelig oplysning. 

Menneskelighed i kernen i troen

Når man får forståelse for fællesskabet mellem Gud og mennesker, og ser Gud i alle, følger det naturligt at tjene mennesker og jorden uselvisk. Sant Nirankari Mission mener, at vores forståelse af åndelig sandhed kun kan finde mening og formål, når den manifesterer sig som venlige handlinger mod ethvert menneske i hele verden. 

“Jeg giver blod, fordi…. livet skal gives til de levende.” – Nirankari Baba

  • SNM har doneret end 1.4 millioner enheder blod i de sidste 3 årtier, og hvert SNM-center verden over afholder regelmæssige kampagner, hvor man kan donere blod. 

Miljø og Bæredygtighed

  • Millioner af træer er plantet af SNM under forskellige “træ plantningskampagner” over hele verden. 
  •  Renlighedskampagner, der involverer affaldsindsamling og oprydning i lokale offentlige fælles områder.

Sundhedspleje og social støtte

  • SNM fordeler regelmæssigt fødevareforsyninger og personligt beskyttelsesudstyr  som masker, medicin, iltbeholderemv. under hele Covid-19 pandemien.  
  • Humanitær nødhjælp og støtte ydes af SNM gennem:

o   Nødhjælp og rehabilitering efter naturkatastrofer 

o   Venskabsaftaler med udvalgte og navngivne landsbyer

o   Opretning af vandskel i tørre områder

o   Gratis adgang til sundheds- og øjenklinikker og blodbanker i byer og omrejsende teams af sundhedspersonale til landdistrikter

o   Programmer for unger og kvinder, der styrker deres evner til selv at handle gennem erkendelse, indsigt og selvforståelse og programmer, der yderhjælp til ældre

Global Acknowledgements

FN har hædret Sant Nirankari Mission ved at give missionen generel rådgivende status for Generalforsamlingen. Det giver SNM mulighed for at spille en integreret rolle i verdens udvikling og forandring. 

SNM bidrag og indsats er også blevet anerkendt og bifaldet af forskellige fremtrædende personer, statsledere, lande og organisationer. 

I Storbritannien modtog SNM den prestigefyldte “Queen´s Award for Voluntary Service” for sine sociale initiativer i 2015. 

Den indiske premierminister og Indiens præsident har også anerkendt missionen ved forskellige lejligheder. 

Missionen udtrykker dyb ydmyghed over at modtage enhver ære og påskønnelse med en højtidelig bekræftelse og løfte om at fortsætte arbejdet hen imod fred.