Σπόροι καλοσύνης

Η αποστολή Sant Nirankari διένειμε τακτικά προμήθειες τροφίμων, μάσκες, φάρμακα, συγκέντρωση οξυγόνου κ.λπ. καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.  Η ανθρωπιστική βοήθεια και υποστήριξη παρέχεται από την αποστολή Sant Nirankari μέσω: 

  • περίθαλψης και αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές 
  • προγράμματα υδροδότησης σε άνυδρες περιοχές 
  • δωρεάν κατασκηνώσεις υγείας και οφθαλμολογικού ελέγχου, τράπεζες αίματος και κλινικές υγείας.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nirankari.org

Η ανθρωπιά διατρέχει τις φλέβες μου.

Γνωρίζουμε το Ένα , Είμαστε Ένα