Αφοσίωση

Τι είναι η αφοσίωση;  

Η αφοσίωση είναι μια ένωση τριών πυλώνων Sewa (ανιδιοτελής υπηρεσία), Simran (ενσυνείδητη ανάμνηση του Θεού) και Satsang (εκκλησιασμός).  Χωρίς ένα από αυτά τα τρία, η αφοσίωση είναι ατελής.  Το Simran είναι ο τρόπος να μας συνδέει με το Nirankar κάθε στιγμή.  Το Satsang είναι η συντροφιά των συνειδητοποιημένων ψυχών που μας δίνει συνεχώς θετική ενέργεια.  Το Sewa είναι μια δραστηριότητα που γίνεται ανιδιοτελώς για να βοηθάει τους άλλους όχι μόνο στις εκκλησίες αλλά και στην καθημερινή ζωή.  Πρέπει να βοηθήσουμε ολόκληρη την ανθρωπότητα, όχι μόνο τους λίγους γνωστούς μας.  Θα πρέπει να ξεκινήσουμε το Sewa από το σπίτι μας.  Κατανοώντας ότι όλοι έχουν την ίδια ψυχή συνδεδεμένη με την υπερψυχή, θα πρέπει να κάνουμε Sewa χωρίς επιθυμία για συμφέρον.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nirankari.org

Πρακτική πνευματικότητα

Η ανθρωπιά διατρέχει τις φλέβες μου.